Back  Christian School Buying Co-op: Items

Item #DescriptionPriceUnit
2165Liquid Tempera 16oz. Red$2.90ea
2166Liquid Tempera 16oz. Blue$2.90ea
2167Liquid Tempera 16oz.yellow$2.90ea
2168Liquid Tempera 16oz green$2.90ea
331Liquid Tempera 16 oz. orange$2.90ea
332Liquid tempera 16 oz. violet$2.90ea
333Liquid Tempera 16 oz. brown$2.90ea
334Liquid Tempera 16 oz. black$2.90ea
335Liquid Tempera 16 oz. white$2.90ea
336Liquid Tempera 16 oz. peach$2.90ea
337Liquid Tempera 16 oz. magenta$2.90ea
338Liquid Tempera 16 oz. turq.$2.90ea
339Liquid Tempera 32 oz. red$5.30ea
340Liquid Tempera 32 oz. blue$5.30ea
341Liquid Tempera 32 oz. yellow$5.30ea
342Liquid Tempera 32 oz. green$5.30ea
343Liquid Tempera 32 oz. orange$5.30ea
344Liquid Tempera 32 oz. violet$5.30ea
345Liquid Tempera 32 oz. brown$5.30ea
346Liquid Tempera 32 oz. black$5.30ea
347Liquid Tempera 32 oz. white$5.30ea
348Liquid Tempera 32 oz. peach$5.30ea
349Liquid Tempera 32 oz. magenta$5.30ea
350Liquid Tempera 32 oz. turq.$5.30ea